Thu
Thu
Thu
Thu

Oudtshoorn

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

De Rust

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Dysselsdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Calitzdorp

Thursday°C

Important numbers

Electricity/Public Works(044) 203 3905
Water and Sewage(044) 203 3952
Traffic / Driving Licenses(044) 203 3162 / 3934
Cleansing Services / Law Enforcement(044) 203 3993 / 3990 / 3910
Animal Pound(044) 203 3927
Housing(044) 203 3193 / 3188
Municipal Switchboard / Control Room(044) 203 3000 / 3121 / 3134 / 3147
Roads / Storm Water Services(044) 203 3174/3165
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Oudtshoorn
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

De Rust
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Dysselsdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Calitzdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity/Public Works (044) 203 3905
Water and Sewage (044) 203 3952
Traffic / Driving Licenses (044) 203 3162 / 3934
Cleansing Services / Law Enforcement (044) 203 3993 / 3990 / 3910
Animal Pound (044) 203 3927
Housing (044) 203 3193 / 3188
Municipal Switchboard / Control Room (044) 203 3000 / 3121 / 3134 / 3147
Roads / Storm Water Services (044) 203 3174/3165

News

23 October 2020

All the Best on the Matric Examination

This year has been really challenging for all of us, but most specifically to our matriculants.  We see a matric year as the beginning phase of our future and the stepping stone to much bigger things. Grab it with both hands and run with it.

I know that Covid-19 and the lockdown had a huge impact on your studies.  This examination will be a real test of character for all of you, but I have the fullest confidence in you to make this year successful against all odds. Life in itself is full of challenges, so see this last school exams as one of the biggest challenges to guide you through all the challenges of the future.

Good luck to all of you and remember that only through hard work will you be able to make a success of this important task in your life.

Alle Voorspoed met die Matriek Eksamen

Hierdie jaar was vir ons almal baie uitdagend, maar veral vir ons matrikulante. Ons sien 'n matriekjaar as die beginfase van ons toekoms en die eerste tree na veel groter dinge. Hier is die geleentheid om dit met albei hande aan te gryp.

Ek weet dat Covid-19 en die grendeltydperk 'n groot impak op u studies gehad het. Hierdie eksamen sal 'n ware karaktertoets wees vir julle almal, maar ek vertrou  ten volle dat julle  van hierdie jaar ‘n reuse sukses sal maak. Die lewe op sigself is vol uitdagings, dus beskou hierdie laaste skooleksamen as een van die grootste uitdagings om jou deur al die toekomstige uitdagings te lei.

Alle voorspoed aan julle almal en onthou dat jy slegs deur harde werk 'n sukses van hierdie belangrike taak in jou lewe kan maak.

Iminqweno Emihle Ngeemviwo Zebanga Leshumi

Lo nyaka ube ngumceli-mngeni kuthi sonke, kodwa ikakhulu kubafundi bethu bebanga leshumi. Sibona unyaka wematriki njengesiqalo  sekamva lethu kunye nomgangatho wokunyathela kwizinto ezinkulu kakhulu. Yibambe ngezandla zozibini kwaye ubaleke nayo.

Ndiyazi ukuba i-Covid-19 kunye nokumiswa ngxi kweentshukumo kube nefuthe elikhulu kwizifundo zenu. Olu viwo luya kuba luvavanyo lokwenene kuni nonke, kodwa ndinentembelo epheleleyo kuni yokwenza lo nyaka ube ngowempumelelo  kuyo yonke imiceli-mngeni. Ubomi ngokunokwabo buzele imiceli-mngeni, kungoko kumele nibone olu viwo lokugqibela lwesikolo njengomnye wemiceli-mngeni emikhulu olusisikhokelo kuyo yonke imiceli mngeni yexa elizayo.

Ndininqwenelela amathamsanqa ninonke kwaye khumbulani ukuba kungokusebenza nzima kuphela apho niyakuthi nikwazi ukuzuza impumelelo kulo msebenzi ubaluleke kangaka ebomini benu.

Last published 23 October 2020

News

21 October 2020

Executive Mayor Commends a Responsible Citizen Who Cleans Up Open Spaces

While the Oudtshoorn Municipality does its best to clean streets and open spaces all over the Greater Oudtshoorn to fight against illegal dumping and littering, some residents have been seen taking responsibility to clean open spaces in their neighbourhood in the Greater Oudtshoorn.

The Executive Mayor, councillor Chris Macpherson, wishes to commend each citizen who take time and resources to clean their own streets and open spaces. “I am proud of citizens such as these; they set good examples of being responsible and proud citizens.” Well done!

Last published 21 October 2020

4x Internship Opportunities for Unemployed Youth in Oudtshoorn Municipal Area (Including De Rust and Dysselsdorp) 6 Months Contract

Closing Date: 30 October 2020
Salary: R3000.00

BACKGROUND

Oudtshoorn Municipality is proud to present skills development opportunities for graduate youth permanently residing in the Oudtshoorn municipal area, including Dysselsdorp and De Rust.

BASIC REQUIREMENTS:

 • Successfully completed NQF 5 qualification at an accredited tertiary institution with attached proof (where applicable)
 • Applicant must be Computer Literate
 • Be a South African Citizen – provide certified copy of identity document
 • The applicant must reside within the municipal area (provide proof of residential address)

DUTIES

 • Must be willing to assist with the Municipal Skills Audit and other Administrative functions

Interested applicants should apply using the prescribed application form obtainable from the Municipal website: www.oudtshoorn.gov.za/careers or from HR Development & Transformation office. For any enquiries contact Maxzine Ayford of Raylene January at 044-203 3091/ 044- 203 3054 or at maxzine@oudtmun.gov.za / raylene@oudtmun.gov.za.

Application form accompanied by a comprehensive Curriculum Vitae and certified copies of qualifications and identity document (not older than three months) must be submitted and directed to:  Mr. R.S. Claassen, HR Manager: Development & Transformation, Human Resources Department, Oudtshoorn Municipality, Voortrekker Road, Oudtshoorn, 6620.

Candidates must be willing to be subjected to an interview and written assessment.

4x Internship Opportunities for Unemployed Youth in Oudtshoorn Municipal Area (Including De Rust and Dysselsdorp) 6 Months Contract (197.79KB) Last published 19 October 2020

News

14 October 2020

Verkeersdepartement Poog Om Agterstand in te Haal

Oudtshoorn, 13 Oktober 2020 - Die waarnemende munisipale bestuurder, Gerald De Jager, het op Dinsdag, 13 Oktober 2020, ‘n besoek afgelê by die Oudtshoorn Verkeersdepartment.  Die rede vir die besoek was om vas te stel wat die munisipaliteit kan doen om dienslewering te verbeter.

De Jager wil graag die publiek bedank vir hul geduld en verstaanbaarheid as dit kom by die lang lyne, maar wil die publiek aanmoedig om gebruik te maak van die aanlyn fasaliteite vir die betaling van hernuwing van voertuiglisensies.  “Om nie in lang toue te wag nie, het die Oudtshoorn-munisipaliteit via 'n aanlynproses 'n prosedure vir hernuwing van voertuiglisensies geïmplementeer. Dit vat ‘n paar minute om dit aanlyn te doen en u kan u voertuiglisensie binne drie dae afhaal by die verkeersdepartement sonder om in die lyn te staan” noem De Jager.

Op die oomblik is daar slegs drie kassiere waarvan twee in isolasie is as gevolg van Covid-19, wat baie uitdagend is vir die verkeersdepartement as dit kom by dienslewering.   Die verkeers-departement help ongeveer 270 mense per dag by motorregistrasies, bestuurslisensies en die voertuigtoetsstasie.  Ofskoon daar gemiddeld meer as 800 persone gehelp is, is die transaskies gedoen in Julie 2020 vir motorregistrasies ongeveer 2286 en vir bestuurslisensies ongeveer 1576.  In Augustus 2020 het dit verdubbel met motorregistrasies transaksies van 5119 en bestuurslisensie transaksie van 3078 terwyl transaksies vir September 2020 vir motorregistrasies 6693 en bestuurslisensies 1559 was.

'n Ander uitdaging is motorhandelaars wat groot getalle voertuie het om te registreer en die munisipaliteit is besig om te onderhandel om spesiale tye oop te maak, meestal naweek, maar oortyd van personeel bly 'n uitdaging. Gerald De Jager noem dat die munisipaliteit voort sal gaan om ander opsies te ondersoek om die probleem op te los as ook om die agterstand in te haal wat teweeggebring is deur die grendeltydperk.

Indien u digitaal wil gaan, gaan op die webwerf https://online.natis.gov.za/#/ en sien hoe maklik dit is. 

Last published 14 October 2020

External Municipal Bursary Programme 2021

Closing Date: 05 November 2020
Salary: 

Applications are hereby invited from students who are currently in Grade 12 and learners who already have passed grade 12, for financial support for further studies in the 2021 academic year. The award is limited to full-time studies at an accredited tertiary institution. Students must reside within the Greater Oudtshoorn Municipality including the rural areas.

The aim of this programme is to develop students and learners with potential and performing learners within the Municipality’s municipal area, affording partiality to individuals from historically disadvantaged societal groups and individuals with disabilities.

Bursaries will be allocated for a period of three (3)  years to allow students to undertake a full time Graduate Degree or Diploma. Application forms are available at all municipal offices, libraries, the Youth Office and Oudtshoorn Thusong Service Centre during normal work hours (07:30-16:00). Applications will only be considered if it is correctly and fully completed and the following documentation is attached:

 • Certified copy of Grade 12 certificate/Statement of results
 • Proof of registration/ admission at any tertiary institution
 • Certified copy of identity document
 • Proof of residential address
 • Proof of combined household income

An application must be submitted to: HR Manager: Development & Transformation, Department Corporate Services, P.O. Box 255, Oudtshoorn, 6620 (submit applications to Ms M Ayford, Senior HR Officer: Skills Development  or  Mrs R January, Senior Skills Development Clerk, Oudtshoorn Municipality, Corner of Voortrekker Road and Baron Van Reede Street).

External Municipal Bursary Programme 2021 (172.65KB) Application Form (207.02KB) Last published 07 October 2020

News

22 September 2020

Municipality in Full Support of Jerusalema Challenge

Oudtshoorn, 22 September 2020 - The Oudtshoorn Municipality has joined a local resident Ingrid Noble, who initiated the world wide Jerusalema Challenge dance in Oudtshoorn. The event will take place on Saturday, 26 September 2020 in Baron Van Reede Street, between Voortrekker Road and Church Street at 13:30.

The Executive Mayor, Cllr Chris Macpherson has shown full support with the idea and said, “One thing we need in this town is hope, to revitalise and get people going again. Saturday will be a great success”.

Noble who started this campaign to allow residents to participate, has been conducting a few practice lessons for the public in order to ready them for the dance.

The challenge which is nationally and internationally recognised will be taking place in the Greater Oudtshoorn where 500 expected participants will be taking part in. The Challenge’s popularity has sparked all over social media platforms, where communities, workers, even celebrities have been dancing away to the challenge while being captured on videos.

During President Cyril Ramaphosa’s address to the nation on developments to COVID-19 pandemic on Wednesday, 16 September 2020, he announced the country’s move to level one. Ramaphosa stated that, “there can be no better celebration of our South African-ness than joining the global phenomenon that is the Jerusalema dance challenge”.

The Municipality’s departments including Disaster Management, Traffic department, Law Enforcement, and the South African Police Service have been holding contingency meetings with the organiser, Noble to ensure that the event takes place within the covid19 regulations and to ensure public safety.

The residents who wish to join in are urged to please wear masks at the event. For uniformity, they should also be dressed in a white t-shirt and jeans.

Last published 22 September 2020

Performance Agreements 2020/21

News

16 September 2020

Donovan Le Roux to Be Remembered Through a Drive through Memorial Service Tomorrow

Oudtshoorn, 15 September 2020 – The Oudtshoorn Municipality hold a memorial service on Wednesday, 16 September 2020 in honour and commemoration of the late law enforcement officer, Donovan le Roux through a drive through motorcade.

Le Roux (47) passed away on Saturday, 12 September 2020 due to a COVI19 related illness. “To abide by and observe the COVID19 regulations, a motorcade drive through passed the home of le Roux would be a fitting memorial service,” said the acting municipal manager, Gerald de Jager.

The Executive Mayor of the Greater Oudtshoorn, Councillor Chris Macpherson and the acting municipal manager, Mr. Gerald de Jager will be among the mourners that will pay their respects to the late le Roux during the drive through memorial service.

The mourners will gather at the Traffic Department at 11:00, where the late le Roux worked. The Chief of Traffic, Mr. Pat Jordaan will lead the procession of the motorcade drive through at 11:30, followed by the following officials and departments:

 • Traffic Department and Law Enforcement
 • Animal Pound
 • Fire, Rescue & Disaster Management
 • Executive Mayor and Municipal Manager
 • Community Services Directorate
 • All other Municipal departments that will be in attendance

The procession will depart from the Traffic Department through Voortrekker Road, turn into Springbok Road, then left in Eland Road to le Roux’s home.

“Only one person per vehicle will be allowed to go out of the vehicle to hand over a wrath or flower to the family when the motorcade arrives a le Roux’s residence.” Jordaan explained.

A broadcast of the memorial service will stream live on the Municipal Facebook page www.facebook.com/Oudtmun or search the facebook page named, “Greater Oudtshoorn Municipality”.

The Traffic Department will temporarily close between 11:00 and 12:30, due to the memorial services. Services at the Traffic Department will resume at 12:30 until 14:30, as normal.

Last published 16 September 2020

News

15 September 2020

Oudtshoorn Municipality Looses Second Official to Covid19

Oudtshoorn, 14 September 2020 – The Oudtshoorn Municipality mourns the loss a law enforcement official, Donovan le Roux (47) who passed away on Saturday, 12 September 2020, due to COVID19 related sickness.

Le Roux, who joined the Municipality in February 2013, is the second official in the Oudtshoorn Municipality who succumbed to COVID19 related illness. He passed away at the George Provincial Hospital.

Mr. Patrick Jordaan, the Chief of Traffic Services and Law Enforcement says le Roux was admitted at the George Provincial Hospital on 25 August 2020, after complaining about not feeling well.

Jordaan described the passing on of le Roux as devastating. “His death is a huge loss for the Municipality and the law enforcement.

“We lost a reliable, honest person with great character who always did his job diligently. His colleagues admired him for his modesty and introverted personality.” Jordaan added.

The Executive Mayor of the Greater Oudtshoorn, Councillor Chris Macpherson sends his sincere condolences to le Roux’s wife, Nicolene and children. “We are deeply saddened by the passing of such a great colleague and we pray that the family, friends and colleagues may be comforted during this difficult time.”

To commemorate le Roux, the law enforcement and colleagues in the Municipality will lead a drive through on Wednesday, 16 September 2020 passing his home at 1356 Eland Road, Bridgton at 12:00.

Le Roux will be laid to rest on Saturday, 19 September 2020 at his home at 11:00. He survived by his wife, two children and one grandchild.

Last published 15 September 2020

News

11 September 2020

Oudtshoorn Municipality’s Main Building Temporarily Closed To Ensure Adequate Safety In The Building

Oudtshoorn, 11 September 2020 – Access to the Oudtshoorn Municipality’s main building in Voortrekker Road, including the New Council Building, has been temporarily suspended with immediate effect, to ensure implementation of health and safety measures as well as COVID19 protocols.

This comes after a visit by the Department of Labour’s inspectors yesterday to ascertain adherence to COVID19 regulations and health and safety in the workplace in the Municipality.

Even though the Municipality has developed the Back to Work Readiness Plan and the COVID19 Occupational Health and Safety (OHS) Standing Operating Procedures, the inspectors detected issues relating to contravention of access control and other safety measures that could improve.

Furthermore, the inspectors reviewed Municipal COVID19 Occupational Health and Safety risk assessment and made some recommendations for it to be reviewed and improved.

It is for the above reasons that the Department of Labour has temporarily suspended the operations and access to the main building of the Oudtshoorn Municipality until these issues have been resolved.

“We welcome the visit and recommendations of the Department of Labour,” said the acting municipal manager, Mr. Gerald de Jager. “This can only create prospect for a much safer environment in our Municipality and adequate compliance with the Occupational Health and Safety Act as well as COVID19 protocols,” de Jager added.

“We will take full advantage of this opportunity to ensure that safety of officials and the public is intensified, not only in the main building but in all our buildings,” he added.

The Municipality has been given Seven days to ensure that the identified compliance issues are addressed.

Meanwhile, the Municipal Traffic Department which was visited yesterday has complied with OHS and COVID19 regulations and will remain in operation.

“Service delivery will continue as normal and essential services will be in full operation,” de Jager concluded.

Last published 11 September 2020

Pages